Stockholms Universitet

 

Stockholms universitet grundades år 1878 det hette då Stockholms Högskola, 1960 fick det universitetsstatus då det blev statligt och bytte namn till Stockholms Universitet. Det är Sveriges största universitet med ungefär 70 000 studenter.  De erbjuder 200 program och 1900 kurser. Det är uppbyggt i två områden, ett naturvetenskapligt och ett human-samhällsvetenskapligt. Inom det naturvetenskapliga området tillhör olika sektioner, dessa är: Biologiska, Geo- och miljövetenskap, Kemiska, Matematisk-fysiska samt forskningsstationer. Inom det Human-samhällsvetenskapliga finns följande fakulteter: Humanistiska, juridiska samt det samhällsvetenskapliga.

 

Stockholms Universitet är framförallt kända för att satsa på en samverkan mellan olika program och i ett globalt perspektiv. De deltar flitigt i debatter och samhällsutveckling för att sprida ut kunskap till allmänheten.

 

En specifik utbildning som Stockholms universitet är kända för är lärarutbildningen. Det är Sveriges största lärarutbildning och här bedrivs även fortbildning och kompetensutveckling. Därav är det många redan utbildade lärare som vill bredda eller fördjupa sin lärarexamen.

Universitetet har utbildat 6 nobelpristagare, 4 i Kemi, 1 i litteratur samt 1 i Ekonomi. Många av de främsta svenska politikerna har studerat vid Stockholms universitet och en stor del av riksdagen är gamla studenter från universitetet. Flertalet av de i nobelkommittén är forskare i Stockholms universitet.