dddeeefff

När ändrades högskoleprovet?

Hösten 2011 ändrades högskoleprovet. Förändringar som skedde var att antalet frågor utökades från 122 till 160. Innan förändringen var 2/3 av provet verbalt och 1/3 var kvantitativ. Efter förändringen är de båda delarna lika stora. Alltså har den matematiska delen blivit viktigare än tidigare för att man ska få ett högre resultat. Andra skillnader är att efter 2011 infördes två nya delmoment i det kvantitativa delprovet: XYX (problemlösning) och KVA (kvantitativa jämförelser). I det verbala delprovet lades MEK (meningskomplettering) till. Texterna i läsförståelsen blev dessutom kortare men gav lika många poäng som innan. Alltså läggs inte lika mycket tid till att läsa texter som innan.

 

Anledningen till att högskoleprovet gjordes om var för att det visade sig att de som kom in i eftergymnasiala utbildningar via högskoleprovet klarade sig sämre än de som kom in med gymnasiebetyg. Detta gällde framförallt i tekniska program. Därför ändrades provet så att större vikt lades vid matematikkunskaper och den verbala kunskapen fick minde betydelse än innan.

 

Testa vår onlineutbildning inför högskoleprovet

  • Vi garanterar att du höjer ditt resultat – annars får du pengarna tillbaka
  • Komplett onlineutbildning – allt du behöver inför provet
  • Våra experter som skrivit 2.0 ger dig sina bästa tips