Lunds universitet

 

Lunds universitet grundades år 1666 och är Sveriges nuvarande nästäldsta universitet efter Uppsala universitet. Det har anor från 1425, där man kunde avlägga någonting som kan jämföras med kandidatexamen. 1536 stängdes detta universitet, men har sedan 1666 aldrig stängts. Efter ett flertal undersökningar har Lunds Universitet placerats runt hundrade plats av världens bästa universitet. De har 300 utbildningsprogram, varav 200 på avancerad nivå, samt ungefär 2000 fristående kurser. Antalet studenter i Lund uppgår mot 42 000 studenter och är en av landets absolut största. Någonting som just Lunds universitet är känt för är deras forskning. Av deras 8 miljardersbudget går varje år 5 miljarder åt just forskning. Samtliga 8 fakulteter (Ekonomihögskolan, Humanistiska och teologiska, juridiska, konstnärliga, medicinska, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga samt Lunds tekniska högskola) erbjuder utbildning på forskarnivå. De ligger i absolut världsklass inom följande områden: Cancer, Diabetes, Epidemiologi, Mellanösternstudier, e-vetenskap produktionsteknik m.m.

 

De har samarbetspartners i 70 olika länder världen över och satsar mycket resurser på att bli ännu mer internationella. Lunds universitet innefattar även Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed, vilka erbjuder utbildning inom flygområdet.

 

Några innovationer som Lunds Universitet är kända för är bland annat: Bluetooth, ultraljudsdiagnostik, solceller med nanoteknologi och mycket annat.