dddeeefff

Hur går högskoleprovet till?

Högskoleprovet är uppdelat i fem provpass. Fyra av dessa prov räknas sedan in i resultatet. Det femte provpasset används som underlag för nya uppgifter på efterkommande prov. De fyra delarna som räknas är två stycken Kvantitativa respektive verbala delar. Den kvantitativa delen är baserad på uppgifter fram till och med matematik 3 på gymnasial nivå. Varje prov innehåller 40 stycken frågor som är uppdelade i 4 olika delmoment. Delmomenten i det kvantitativa provet är: matematisk problemlösning, kvantitativa jämförelser, kvantitativa resonemang samt diagram, tabeller och kartor.

 

Det verbala provet är uppdelat på ordförståelse, svensk läsförståelse, meningskomplettering samt engelsk läsförståelse.

 

Själva provet går sedan till att man skriver de fem provpassen på samma dag med raster mellan varje prov. Dagen börjar 8.10, och 16.20 är man klar för dagen. Under provpassen får man endast ha med sig blyertspenna, rak linjal, suddgummi samt en överstrykningspenna. Allt fusk, exempelvis tekniska hjälpmedel eller annat som bryter mot de regler som finns polisanmäls.

 

En vecka före provtillfället får man en kallelse via mail och på hogskoleprov.nu, där information om provregler och provlokal finns. Med sig på provet krävs svensk legitimation. (provisoriskt pass gäller ej)

Testa vår onlineutbildning inför högskoleprovet

  • Vi garanterar att du höjer ditt resultat – annars får du pengarna tillbaka
  • Komplett onlineutbildning – allt du behöver inför provet
  • Våra experter som skrivit 2.0 ger dig sina bästa tips