Göteborgs Universitet

 

Göteborgs universitet är ett statligt universitet med 37 000 studenter. De erbjuder 190 olika grundutbildningar samt 1400 kurser. Det bildades år 1887 som Göteborgs högskola men fick år 1954 benämningen universitet. Fakulteterna är: musik, samhälle, naturvetenskap, konst, utbildningsvetenskap, humaniora, IT, lärarutbildning samt Handelshögskola och Sahlgrenska akademin med medicin, vårdvetenskap och odontologi. Utbildningen i Göteborgs universitet innebär att man får ta en stor del utav den nya forskningen inom området man studerar och studenter möter ofta internationella kända forskare.

 

Universitetets främsta uppgift är att skapa och sprida ny kunskap. De är ständigt öppna mot omvärlden och bidrar i olika samhällsdebatter för att driva samhällsutvecklingen framåt.

 

De mest populära utbildningarna i universitetet är läkarprogrammet, juristprogrammet samt psykologprogrammet och har ett rykte om att vara ett mycket bra universitet med en utbildning i världsklass. Det ligger runt 150 i ranking av världens bästa universitet.

 

Universitetet har ett nära samarbete med Chalmers tekniska högskola. Forskning och utbildning bedrivs på båda lärosätena, inte bara i de absolut mest tekniska områden utan även i det marina, logistiska och entreprenörskap har nära samarbeten, just för att erbjuda utbildning och forskning i absolut toppklass.