dddeeefff

Användarvillkor & Sekretess

Dessa användarvillkor samt sekretessavtal gäller om du besöker och använder webbplatsen Logio.se, oavsett om du inte skapat ett konto, men även om skapat ett gratis eller betalt konto på tjänsten Logio.se.

Direkt efter att du skapat ett konto skall du gratis kunna logga in på Logio.se och använda tjänsten gratis. Vänligen kontakta kundtjänst ifall det skulle uppstå några problem.

 

Företaget

 

Logio.se ägs och drivs av Bevace Media AB: Org nr: 556923-6101

 

Betalning och giltighetstid

 

OBS: Betalning gäller endast om du väljer att frivilligt uppgradera ditt konto. Som standard så skapar du ett gratis konto som du sedan frivilligt kan uppgradera om du vill ha tillgång till hela tjänsten utöver gratis-varianten.

Alla priser som anges på hemsidan är inklusive moms. Om du väljer att frivilligt uppgradera ditt konto sker betalningen.

Giltighetstiden för ditt konto kommer inte att förlängas automatiskt. Du måste aktivt förlänga giltighetstiden igen för att fortsätta använda ditt konto.

Om du väljer att uppgradera ditt konto, så kommer du ha tillgång till hela tjänsten fram till samma dag som nästa högskoleprov genomförs. Köper du samma eller nästföljande dag efter högskoleprovet så gäller ditt konto fram till därnäst-kommande högskoleprovdatum.

Du kan även välja att köpa “extra tid”, då gäller ditt konto utöver nästa högskoleprov-datum även till provet efter det. Dv.s. till näst-nästa högskoleprovdatum.

 

Ångerrätt och retur

 

Som kund har du 14 dagars full returrätt från och med mottagen vara. Varan ska vara oanvänd för att returrätten ska gälla.
Vid köp av online-konto räknas varan som använd när första övning/prov/kurs startas. Det innebär att om du köper ett paket på Logio (“uppgraderar ditt konto”) och loggar in, så gäller inte någon ångerrätt för ditt köp eftersom att du då får tillgång till tjänsten (“använd vara”) direkt.

För att göra en retur eller förfrågan vänligen kontakta vår kundtjänst (info(at)logio.se).

 

Klarna Checkout användarvillkor

 

Genom att använda Klarna Checkout godkänner du Klarna AB:s (556737-0431, Norra stationsgatan 61, 113 43 Stockholm), ”Klarna”, villkor såsom de framgår nedan, inklusive eventuella bilagor eller annat material vartill hänvisas (”Villkoren”). I och med att du anger eller efterfrågar information börjar du använda Klarna Checkout. Därigenom har du också godkänt vår behandling av dina personuppgifter, inklusive möjligheten för oss att överföra uppgifterna till tredje part eller för behandling utanför EU/EES-området. För att få använda Klarna Checkout måste du vara minst 15 år.

 

Identifiering, anpassning och riskbedömning

 

För att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt nyttjande eller missbruk av Klarna Checkout samt för att uppfylla kraven enligt god kreditgivningssed behöver Klarna säkerställa din identitet. Klarna inhämtar tilläggsinformation såsom personnummer, namn och adress samt, vid val av kreditalternativ, kreditinformation från olika leverantörer. Klarna behöver även använda den information som du kan ha lämnat vid tidigare köp, allmänt tillgänglig information på internet samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning. Klarna Checkout anpassar automatiskt riskbedömningen, och därmed utformningen av tjänsten, för varje gång du använder tjänsten och du behöver inte ange mer information än nödvändigt. I vissa fall visas tidigare angiven och av Klarna godkänd adress till dig så snart du uppgivit din e-postadress och ditt postnummer. Den godkända adressen får endast användas i syfte att förifylla adressuppgifterna i direkt samband med ett köp. Du kan enkelt undvika att den godkända adressen förifylls genom att välja att tillämpa en PIN-kod. Genom att slutföra köpet bekräftar du din identitet och korrekt leveransadress.

 

Betalning, avgifter

 

Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt. Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, 60 kr påminnelseavgift samt dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Klarna Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Checkout.

När du slutför ett köp via Klarna Checkout träffar du och Klarna ett avtal där Klarna bl.a. garanterar att du inte behöver betala om du inte får dina varor. Klarna ersätter samtidigt butiken för det du handlat och övertar därmed rätten att få betalt. Oavsett vilket betalsätt du väljer så går din betalning därmed till att reglera den fordran Klarna har.

OBS: Betalning gäller endast om du väljer att frivilligt uppgradera ditt konto. Som standard så skapar du ett gratis konto som du sedan frivilligt kan uppgradera om du vill ha tillgång till hela tjänsten utöver gratis-varianten.

 

Betalning, avgifter

 

Klarna är innehavare av samtliga rättigheter till Klarna Checkout. Som användare får du bara använda tjänsten på avsett sätt för att genomföra köp, tills vidare och i enlighet med gällande Villkor.

Klarna Checkout erbjuder möjligheten att välja en personlig kod, s k PIN-kod. Denna PIN-kod är ett valfritt alternativ för dig som önskar ett extra skydd när du ehandlar. Tänk på att inte välja en kod som har något samband med ditt eget personnummer, telefonnummer eller liknande, att inte avslöja koden för någon eller att anteckna koden på ett sådant sätt att utomstående kan anta att det avser en PIN-kod.

 

Försäkran

 

Du försäkrar att de uppgifter du uppger är korrekta och dina, samt att du får ingå avtal obehindrat och utan målsmans, förvaltares eller annan persons godkännande.

Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning, garanterar du även att du har behörighet att ingå detta avtal och härmed accepterar Villkoren i dess helhet för den juridiska personens räkning. Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftar du även att du har medgivande att uppge dessa uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa Villkor.

 

Missbruk

 

Användning av uppgifter som inte är dina eller som du av annan anledning inte har rätt att använda, samt användning av Klarna Checkout i övrigt på sätt som inte är avsett, kommer att bedömas av Klarna som missbruk. All information relaterad till missbruk eller misstänkt missbruk av Klarna Checkout, exempelvis genom angivande av felaktiga eller vilseledande uppgifter, sparas och används för framtida riskbedömningar och för att skydda inblandade parter. Användaren kan komma att spärras från vidare möjlighet att använda Klarna Checkout. Din efterlevnad av Villkoren och enskilda betalningsvillkor för Klarnas tjänster påverkar också riskbedömningen vid användning av Klarna Checkout och därmed din möjlighet att använda dig av alla betalningsalternativen.

 

Personuppgifter

Klarna och dess samarbetspartners behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig en förenklad betalning via Klarna Checkout och för att kunna förenkla betalningsprocessen ytterligare nästa gång du använder Klarnas tjänster. Klarna behandlar personuppgifterna i syfte att säkerställa din identitet, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst, utföra kundanalyser, kreditbedömning, riskanalyser, riskhantering, affärsutveckling, för kommersiella och marknadsföringsändamål för egen del och för våra särskilt utvalda partners samt för att uppfylla tillämpliga lagkrav i övrigt. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Följande är exempel på personuppgifter som Klarna behandlar:

Kontaktinformation – namn, adress, e-postadress, telefonnummer m m
Personnummer
Betalningsinformation – kortnummer, fakturainformation m m
Finansiell information – t ex information om inkomst och eventuella betalningsanmärkningar (används i de fall det tas en kreditupplysning)
Artikelinformation – uppgifter avseende de köp du gör
Historisk information – uppgift om tidigare köp, hur du tidigare har efterlevt betalningsvillkoren, eventuella avslag m.m.
Information om din dator/enhet – IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar m m
Allmänt tillgänglig information på internet
Personnummer används för identifiering och som kundnummer i kundhanteringssyfte i Klarnas system. Om du tidigare har använt Klarna kan det finnas sparade uppgifter om dig för exempelvis kundhantering, dokumentationskrav eller liknande godkända ändamål. Klarna kommer att använda eventuell sådan information för att säkerställa din identitet och förenkla din användning av Klarna Checkout. Klarna kan även komma att använda elektronisk kommunikation (kommunikation via t ex SMS och e-post) i kontakterna med dig. Klarna kan komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom Klarnas företagsgrupp, som också kan använda informationen på de sätt och för de ändamål som beskrivs här. För administrativa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas ut till den ehandlare där du gjort ditt inköp samt till våra särskilt utvalda partners för kundanalys och marknadsföring. Vidare kan uppgifter komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till inkassoföretag eller motsvarande. Uppgifterna kan även komma att överföras för behandling utanför EU/EES-området till en stat som inte har samma nivå på skyddet för personuppgifter. Klarna värnar om skyddet för personuppgifter och kommer att införa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna. Du har rätt att en gång per år skriftligt begära att få tillgång till de uppgifter som rör dig. Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation. Klarna är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Se även Klarnas Privacy Statement för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling. Ytterligare information kan också erhållas genom att kontakta Klarna på personuppgiftsombud@klarna.com

Genom att använda Klarna Checkout godkänner du vår användning av dina personuppgifter på sätt som har beskrivits här, inklusive eventuell överföring till annat företag eller till stat utanför EU/EES-området samt möjligheten att använda elektronisk kommunikation vid t ex marknadsföring.

 

Cookies

 

Både Klarna och Logio.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från Klarnas webbserver och som sparas av din webbläsare för att ge dig tillgång till olika funktioner. Klarna använder cookies bl a i syfte att anpassa Klarna Checkout efter dig och för interna analyser av hur vår webbplats används. Cookies kan inte skada din dator. Se vidare Klarnas Information om cookies för närmare information om hur Klarna använder cookies.

Genom att använda Klarna Checkout samt Logio.se godkänner du vår användning av cookies.

 

Ändringar, tillägg och övriga tjänster

Klarna ändrar och förbättrar hela tiden tjänsterna och förbehåller sig rätten att ändra Villkoren för den vidare användningen av Klarna Checkout. Läs därför alltid igenom Villkoren inför varje nytt köp. För övriga tjänster som Klarna tillhandahåller gäller Klarnas vid var tid gällande villkor och prislista för sådana tjänster. Villkor och prislista finns tillgängliga på www.klarna.se. Om det visar sig att ett visst vilkor inte är verkställbart skall detta inte påverka några andra villkor.

 

Länkar till eller från andra webbplatser

 

Klarna godkänner eller kontrollerar inte någon tredje mans webbplats eller applikation och vi ansvarar inte och är inte skyldiga på något sätt för deras innehåll. Till den delen du använder sådan webbplats eller applikation.

 

 

Sekretessavtal

Sekretessavtalet gäller från den dag du skapar ett konto på Logio.se, eller överhuvudtaget besöker webbplatsen Logio.se. Logio.se är skyddat av både detta sekretessavtal samt upphovsrättslagen. Det är förbjudet att kopiera texter, bilder eller annat material från webbplatsen till tredje part.

 

1. Konfidentiell information

 

Konfidentiell information är information om tjänsten, produkten, frågorna, förklaringarna, oavsett slag, som kan komma att lämnas under ditt medlemskap hos oss eller annan information oavsett typ om vardera avtalsparten vars yppande kan komma att skada något av företagen. Som besökare på Logio.se är det förbjudet att sprida, kopiera, skriva ut eller fotografera konfidentiell information eller något material överhuvudtaget som visas på webbplatsen Logio.se eller dess undersidor och/eller systerdomäner.

 

 

2. Vite vid avtalsförbrytelse
Om du mot förmodan bryter mot detta sekretessavtal genom att kopiera texter, bilder eller sprida information som finns som in-loggad på tjänsten, så skall vite utgå till företaget Logio.se som betalas av den person som olovligen spridit och/eller läckt materialet. Vitet uppgår till 250 000 svenska kronor. Logio.se’s ägare Bevace Media AB behåller rätten att stämma till tingsrätten, polisanmäla och ta vidare rättsliga åtgärder vid ett sådant avtalsförbrytelse.

 

3. Kontot är personligt

Ditt konto är personligt, och det är förbjudet att ge tillgång till tredje part.

Har du några som helst frågor är du välkommen att kontakta Logio’s kundtjänst.