dddeeefff

Svenska på högskoleprovet

Svenskauppgifterna som kommer på högskoleprovet består av tre olika sorters uppgifter:

 

ORD – Ord och begrepp: I ordförståelsen får du ett svårförstått eller ovanligt ord och din uppgift är att para ihop denna med en av fem alternativ (A-E) på synonymer.

 

LÄS – Läsförståelse av svensk text: Den svenska läsförståelsen har tre eller fyra delar som alla börjar med en lite längre text, likt en artikel i en tidning. Efter varje stycke följer ett antal frågor om texten med svarsalternativ A-D. Uppgiftstypen prövar din förmåga att läsa en text ordentligt och hämta information från dess innehåll.

 

MEK – Meningskomplettering: Här ges du fyra alternativ och förväntas komplettera meningar/stycken. Meningarna saknar en, två eller tre ord som ersatts med luckor av blanka understreck. Du ska läsa meningen och utifrån den givna texten avgöra vilken av de fyra alternativen som gör att meningen fungerar som den ska.

 

Testa vår onlineutbildning inför högskoleprovet

  • Vi garanterar att du höjer ditt resultat – annars får du pengarna tillbaka
  • Komplett onlineutbildning – allt du behöver inför provet
  • Våra experter som skrivit 2.0 ger dig sina bästa tips