dddeeefff

Matematik på högskoleprovet

Matematikuppgifterna som kommer på högskoleprovet består av fyra olika sorters uppgifter:

 

XYZ – Matematisk problemlösning: Den matematiska problemlösningen består av uppgifter som påminner mycket om vardagliga uppgifter från gymnasieskolan. Du förväntas lösa en uppgift och välja vilket av fyra svarsalternativ som stämmer. Uppgifterna kan bestå av problem som bygger på aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik.

 

KVA – Kvantitativa jämförelser: I kvantitativa jämförelser ges du två kvantiteter (mängder) och förväntas ta reda på vilken av kvantiteterna som är störst, om de är lika eller om det saknas information för att avgöra vilken av de tidigare alternativen som stämmer. Kvantiteterna ges ofta i aritmetiska, algebraiska eller statistiska uttryck. De kan även ges i form av en geometrisk storlek eller funktionsuttryck.

 

NOG – Kvantitativa resonemang: I kvantitativa resonemang presenteras ett problem och två påståenden ((1) och (2)). Påståendena kompletterar uppgiften med ytterligare information. Din uppgift är att avgöra vilken kombination av påståendena som är nödvändiga för att hitta lösningen på problemet. Problemen baseras på aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik.

 

DTK – Diagram, tabeller och kartor: Den mest unika typen av uppgift testar din förmåga att tolka diagram, tabeller och kartor. Du presenteras med ett diagram, en tabell eller en karta och får därefter ett antal frågor (två till fyra stycken) gällande datan och informationen som går att hämta. Vanliga diagramtyper är cirkeldiagram, grafer och staplar men andra typer kan förekomma. I denna del får du alltid fyra svarsalternativ (A-D).

 

Testa vår onlineutbildning inför högskoleprovet

  • Vi garanterar att du höjer ditt resultat – annars får du pengarna tillbaka
  • Komplett onlineutbildning – allt du behöver inför provet
  • Våra experter som skrivit 2.0 ger dig sina bästa tips