dddeeefff

Engelska på högskoleprovet

Engelskauppgifterna som kommer på högskoleprovet består av tre olika sorters uppgifter:

 

ELF (SHORT) – Engelska läsförståelse (korta texter): SHORT är den del som testar din förmåga läsa och förstå innehållet i korta engelska texter. Uppgifterna består av kortare texter som följs av en eller två frågor angående innehållet i texten. Till varje fråga finns alltid fyra svarsalternativ. Notera: benämningen ”SHORT” finns inte på det officiella högskoleprovet utan är en benämning som används på Logio för att skilja på de olika delarna inom ELF.

 

ELF (LONG) – Engelska läsförståelse (långa texter): LONG är den del som testar din förmåga läsa och förstå innehållet i engelska texter. Uppgifterna består av en längre text som följs av fem frågor angående innehållet i texten. Till varje fråga finns alltid fyra svarsalternativ. Notera: benämningen ”LONG” finns inte på det officiella högskoleprovet utan är en benämning som används på Logio för att skilja på de olika delarna inom ELF.

 

ELF (WORD) – Engelska läsförståelse (ordkunskap): WORD är den del som testar din förmåga att förstå innebörden av engelska ord och texter. Uppgifterna består av en text där fem ord har utelämnats. Bredvid texten finns fyra svarsalternativ till varje ord som utelämnats ur texten.

 

Notera: Benämningarna ”SHORT”, ”LONG” och  ”WORD” finns inte på det officiella högskoleprovet utan är en benämning som används på Logio för att skilja på de olika delarna inom ELF.

 

Testa vår onlineutbildning inför högskoleprovet

  • Vi garanterar att du höjer ditt resultat – annars får du pengarna tillbaka
  • Komplett onlineutbildning – allt du behöver inför provet
  • Våra experter som skrivit 2.0 ger dig sina bästa tips